Algemeen

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders

Jan van Zanen, Burgemeester
Portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Algemene bestuurlijke
aangelegenheden en Representatie
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s:
2 College en Bestuur
4 Openbare orde en veiligheid

Anne Mulder
Portefeuille: Financiën en Stadsontwikkeling  
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s:
13 Stadsontwikkeling en Wonen
15 Financiën
Stadsdeelkantoor Scheveningen

Kavita Parbhudayal
Portefeuille: Zorg, Jeugd en Volksgezondheid
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s:
8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
Stadsdeelkantoor Leidschenveen - Ypenburg

Saskia Bruines
Portefeuille: Economie, Internationaal en Dienstverlening   
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s:
11 Economie
16 Overhead
Stadsdeelkantoor Haagse Hout

Robert van Asten
Portefeuille: Mobiliteit en Cultuur  
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s:
5 Cultuur en Bibliotheek
12 Mobiliteit
Stadsdeelkantoor Segbroek

Liesbeth van Tongeren
Portefeuille:  Duurzaamheid en Energietransitie  
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s:
3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
Stadsdeelkantoor Laak

Bert van Alphen
Portefeuille: Sociale zaken en Werk
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s:
7 Werk en Inkomen
Stadsdeelkantoor Centrum

Hilbert Bredemeijer
Portefeuille: Onderwijs, Sport en Buitenruimte  
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s:
6 Onderwijs
9 Buitenruimte
10 Sport
Stadsdeelkantoor Loosduinen

Martijn Balster
Portefeuille: Wonen, Wijken en Welzijn
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s:
14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
Stadsdeelkantoor Escamp

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01