Jaarverslag

College en bestuur

College en bestuur

Coördinerend portefeuillehouder: Jan van Zanen

Wat is het doel?
Het college van burgemeester en wethouders vormt samen met de gemeenteraad het Haagse gemeentebestuur. De gemeenteraad stelt de kaders vast. Het college voert het beleid uit.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

7.617

0,2 %

BATEN

225

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01