Jaarverslag

Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Coördinerend portefeuillehouder: Kavita Parbhudayal / Bert van Alphen / Martijn Balster

Lasten, baten en saldo

LASTEN

667.452

17,1 %

BATEN

107.681

2,7 %

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01