Jaarverslag

Buitenruimte

Buitenruimte

Coördinerend portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer

Lasten, baten en saldo

LASTEN

164.811

4,2 %

BATEN

57.009

1,4 %

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01