Jaarverslag

Mobiliteit

Mobiliteit

Coördinerend portefeuillehouder: Robert van Asten

Lasten, baten en saldo

LASTEN

68.645

1,8 %

BATEN

76.935

1,9 %

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01