Jaarverslag

Duurzaamheid, milieu en energietransitie

Duurzaamheid, milieu en energietransitie

Coördinerend portefeuillehouder: Liesbeth van Tongeren

 
De activiteiten en resultaten in 2020 worden nader toegelicht in de Voortgangsbrief Duurzaamheid. De voortgangsbrief rapporteert over de voortgang en opbrengsten van het beleid uit de nota Duurzaamheid (RIS 301829). 

Doel 
Samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven werken we aan een schone en gezonde stad. Een stad die duurzaam, klimaat- en toekomstbestendig is. We zijn trots op het groene karakter van Den Haag en willen dit samen met onze bewoners blijvend versterken. Zo blijft Den Haag aantrekkelijk om in te wonen en te werken. 
   

Lasten, baten en saldo

LASTEN

101.791

2,6 %

BATEN

70.575

1,8 %

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01