Jaarverslag

Financiën

Financiën

Coördinerend portefeuillehouder: Anne Mulder

Doel:
De gemeentefinanciën gezond en op orde houden, nu en in de toekomst. Dit realiseert de gemeente door gedegen financieel beleid te voeren waarin de baten en lasten meerjarig in evenwicht zijn. Den Haag blijft van de grote gemeenten een van de laagste woonlasten houden (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing).

Lasten, baten en saldo

LASTEN

1.129.988

29,0 %

BATEN

2.876.747

72,2 %

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01