Jaarverslag

Gemeenteraad

Gemeenteraad

Coördinerend portefeuillehouder: Presidium

Wat is het doel:
De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van Den Haag. Als hoogste bestuursorgaan in de gemeente stelt de gemeenteraad op hoofdlijnen het beleid vast. Ook stelt de raad de begroting en rekening van de gemeente vast en controleert de uitvoering van het beleid van burgemeester en wethouders. Dit zijn wettelijke taken. De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij de werkzaamheden. Onder het programma Raadorganisatie vallen ook de rekenkamer Den Haag en de ombudsman Den Haag.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

8.717

0,2 %

BATEN

38

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01