Jaarverslag

Werk en inkomen

Werk en inkomen

Coördinerend portefeuillehouder: Bert van Alphen

Doel

  1. In Den Haag kan iedereen meedoen aan de samenleving. Waar nodig ondersteunt de gemeente haar inwoners hierbij.
  2. De gemeente Den Haag kiest voor innovatieve aanpakken om de uitstroom uit de bijstand naar werk een extra impuls te geven.
  3. Het armoede- en schuldenbeleid zorgt ervoor dat Hagenaars met een laag inkomen of schulden volwaardig mee te kunnen doen en zichzelf kunnen ontplooien. Een laag inkomen of schulden mag geen belemmering zijn om mee te doen op school, bij de sportvereniging of elders in de Haagse samenleving.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

757.864

19,4 %

BATEN

556.209

14,0 %

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01