Jaarverslag

Stadsontwikkeling en wonen

Stadsontwikkeling en wonen

Coördinerend portefeuillehouder: Martijn Balster en Anne Mulder

Lasten, baten en saldo

LASTEN

161.332

4,1 %

BATEN

130.446

3,3 %

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01