Jaarverslag

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Coördinerend portefeuillehouder: Jan van Zanen

Wat is het doel?
1.   De aanpak van high impact crimes, zoals overval, straatroof, woninginbraak en geweld.
2.   Een gebiedsgerichte aanpak met een probleemgerichte inzet in wijken en buurten.
3.   De aanpak van ondermijning, niet alleen strafrechtelijk maar ook bestuurlijk.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

70.544

1,8 %

BATEN

16.606

0,4 %

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01