Bijlagen

Grip op grote projecten

Grip op grote projecten

Toelichting

De rapportage ‘Grip op grote projecten’ heeft tot doel om de gemeenteraad een overzichtelijk beeld te geven van besluitvorming en de belangrijkste maatschappelijke, programmatische en financiële aspecten inclusief risico’s van grote projecten.
De rapportages worden ten minste twee keer per jaar opgesteld: als bijlage bij de Programmarekening (openbaar deel) en bij de begroting (openbaar en geheim deel).
De raad heeft de volgende projecten als groot project benoemd:

Inhoudelijke toelichting

De onderliggende rapportages geven informatie weer over de ontwikkeling binnen bovengenoemde projecten tot en met 31 december en eventuele majeure wijzigingen nadien.
De stand die in deze rapportage gehanteerd is, betreft dezelfde stand als bij de Programmarekening 2020, of anders waar expliciet aangegeven. De stoplichten geven met name aan op welk vlak wijzigingen zijn doorgevoerd of worden verwacht ten opzichte van de vorige Grip rapportage. De stoplichten hebben de volgende betekenis:

Groen = geen significante wijziging opgetreden ten opzichte van de vorige Grip-rapportage.
Oranje = (nieuwe) aankondiging van een aanstaande wijziging die buiten het plankader valt of  gerealiseerde wijzigingen die buiten het plankader vallen die vooraf bekend waren.
Rood =gerealiseerde wijziging buiten de plankaders welke niet van te voren was aangekondigd.

Aanstaande wijzigingen in de rapportage / gevraagd besluit

Op 27 januari 2021 heeft een werksessie met de commissie Ruimte plaatsgevonden over de toekomst van de GRIP-rapportage. In navolging daarop werken de directie Projecten en de afdeling Planeconomie een verbetervoorstel uit voor de GRIP- rapportage 2.0, waarna het aan de raad wordt voorgelegd voordat de besluitvorming plaatsvindt.

De belangrijkste punten die verder onderzocht en uitgewerkt worden zijn, het verbeteren van de leesbaarheid en vormgeving mogelijk als dashboards, een betere en actuelere weergave van de risico’s en knelpunten eventueel door de rapportage momenten los te koppelen van de P&C cyclus, heldere selectiecriteria vastleggen voor projecten waarover gerapporteerd wordt in de GRIP. Voor de transparantie en volledigheid wordt ook een betere aansluiting op de andere rapportages/ processen gemaakt.

Dit verbetertraject vraagt de nodige voorbereidingen en afstemming, daarom zal in de tussenliggende periode op de oude manier gerapporteerd worden.  

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01