Jaarverslag

Sport

Sport

Coördinerend portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer

Wat is het doel?
Den Haag zet zich in voor een sportklimaat waarbij iedereen meetelt en meedoet. Een sportklimaat dat voor sociale verbinding zorgt, de aantrekkelijkheid van de stad vergroot, waarbij alle inwoners op hun eigen niveau kunnen sporten en bewegen en waarbij Hagenaars plezier hebben in het actief bezig zijn.

Dit doen we vooral via onze Haagse sportverenigingen, die het cement zijn van onze sportinfrastructuur. Maar ook met mooie, goed toegankelijke en duurzame faciliteiten, met sportstimuleringsprojecten voor alle Hagenaars en met onze topsportprogramma’s en talentontwikkeling programma’s waarmee we de ‘topsportstad’ aan zee zijn. Kortom een Haags sportklimaat om trots op te zijn.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

82.768

2,1 %

BATEN

12.782

0,3 %

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01