Jaarverslag

Cultuur en bibliotheek

Cultuur en bibliotheek

Coördinerend portefeuillehouder: Robert van Asten  

 
Wat is het doel?
Doel van het cultuurbeleid is het stimuleren van een kwalitatief hoogstaand en veelzijdig cultuuraanbod van en voor iedereen in Den Haag. Daarnaast investeert Den Haag in een volwaardige culturele infrastructuur met lokale, regionale en (inter)nationale betekenis.

De bibliotheek van Den Haag stelt kennis en informatie ter beschikking, biedt mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, bevordert lezen en kennismaking met literatuur en organiseert ontmoeting en debat.

Het Haags Gemeentearchief zorgt voor duurzaam beheer van alle gemeentelijke informatie die niet meer nodig is voor de operationele taken van de gemeente. Ook coördineert het archief het betrouwbaar en duurzaam opslaan van actuele gemeentelijke informatie in digitale vorm. Historische informatie wordt aan het publiek beschikbaar gesteld.

Daarnaast wil de gemeente het Haagse archeologisch erfgoed behouden, waar nodig verder onderzoeken en kennis hierover verspreiden.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

109.970

2,8 %

BATEN

4.830

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01