Jaarverslag

Economie

Economie

Coördinerend portefeuillehouder: Saskia Bruines

Wat is het doel?
De gemeente streeft met dit programma naar economische bloei en structurele banengroei. Brede economische bloei draagt bij aan de opgaven in Den Haag en regio.

De economische visie ‘Den Haag+ 2030: brede economische bloei in een stad zonder grenzen’ (RIS303550) vormt de kadernota voor het economisch beleid. Het hoofddoel van het Haagse economisch beleid is brede economische bloei: structurele banengroei en economische groei. Dit draagt bij aan de volgende punten:

  • Iedere inwoner kan meedoen als ondernemer of werknemer. Praktisch of universitair geschoold: iedereen moet zijn of haar talenten kunnen inzetten.
  • De gemeente laat het aantrekkelijke woon- en leefklimaat beter naar voren komen. Dit maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bedrijven en internationale organisaties.
  • De gemeente laat de economie inspelen op wereldwijde opgaven, zoals digitalisering, technologische vernieuwing en de zorg om het klimaat.
  • De gemeente stimuleert een sterke lokale economie die de stad weerbaar en beter bestand maakt tegen economische schommelingen. Daar profiteert iedereen van.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

35.778

0,9 %

BATEN

9.026

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01