Jaarverslag

Onderwijs

Onderwijs

Coördinerend portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer

De gemeente wil dat alle mensen in Den Haag gelijke kansen krijgen. Goed onderwijs, betrokkenheid van ouders/verzorgers en voldoende bekwame leerkrachten zijn voorwaarden voor het bieden van gelijke kansen aan kinderen en (jong)volwassenen in Den Haag.

In de Haagse Educatieve Agenda ‘Ontwikkel Kansen in Den Haag 2018 – 2022’ (HEA) staan de onderwijsprioriteiten van de gemeente en het onderwijsveld in 7 ambities samengevat:

1. Kansengelijkheid in het Haagse onderwijs.
2. Voldoende, bekwame en innoverende onderwijsprofessionals.
3. Leren samenleven op school.
4. Onderwijs dat bijdraagt aan de economie van de stad.
5. Een brede leer- en ontwikkelomgeving.
6. Voor iedere leerling een passende plek.
7. Voldoende en toekomstbestendige gebouwen.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

129.219

3,3 %

BATEN

51.851

1,3 %

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01