Paragrafen

Vastgoed

Verkopen

In het Coalitieakkoord 2019-2022 is voor de periode 2018 tot en met 2022 een taakstelling opgelegd van € 9,4 mln. boekwinst op te verkopen panden. Voor 2020 was een boekwinst begroot van € 3,435 mln. In 2020 hebben 24 verkooptransacties plaatsgevonden. Het gaat hierbij zowel om de verkoop van panden als van percelen grond. De totale boekwinst op deze verkopen bedroeg € 6,867 mln. In 2018 en 2019 bedroeg de gerealiseerde boekwinst € 4,531 mln. Daarmee is de totale taakstelling uit het coalitieakkoord voor de periode tot en met 2022 al gerealiseerd en is zelfs een extra boekwinst gerealiseerd van € 1,998 mln.

Overzicht verkochte panden en gronden in 2020:

Adres

Programma

Functie

Hofwijckplein 64

06 - Onderwijs

Kinderdagverblijf

Hooftskade 91

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Bedrijfsruimte

Hooftskade 92A

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Bedrijfsruimte

Cromvlietkade 3a

09 - Buitenruimte

Kiosk

Monsterseweg 2

09 - Buitenruimte

Woning

Perceel Abdiz Gijsbertastraat

09 - Buitenruimte

Tuin/Erf

Perceel achter Bankastraat 135-135 B

09 - Buitenruimte

Tuin/Erf

Perceel achter Bankastraat 137

09 - Buitenruimte

Tuin/Erf

Perceel achter Hooftskade 122-124

09 - Buitenruimte

Tuin/Erf

Perceel achter Zoutmanstraat

09 - Buitenruimte

Tuin/Erf

Perceel Berkbroeklaan 66

09 - Buitenruimte

Tuin/Erf

Perceel Elandstraat 71T

09 - Buitenruimte

Tuin/Erf

Perceel Majubastraat 2K

09 - Buitenruimte

Tuin/Erf

Perceel naast Robert Stolzplantsoen

09 - Buitenruimte

Tuin/Erf

Hobbemaplein 72

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Woning

Hoekerstraat 29

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Woning

Hoekerstraat 7

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Woning

Hulshorststraat 12

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Bedrijfsruimte

Kompasstraat 69

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Woning

Marktweg 160-174

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Woningen / garage

Stuwstraat 277

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Woning

Zwaardvegersgaarde / Erasmusweg

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Woningen 

Zwethkade / Klopper

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Grond

Beijersstraat 115

15 - Financiën

Woning

 

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01