Paragrafen

Vastgoed

Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de speerpunten van de gemeente Den Haag. Een belangrijk element daarbij is de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente een voorbeeldrol heeft bij de verduurzaming. Concrete doelen die de gemeente zichzelf gesteld heeft is dat alle gemeentelijke gebouwen in 2030 energieneutraal zijn of aangesloten zijn op schone energie. Voor deze coalitieperiode is daarnaast als doel gesteld dat de helft van de gebouwen die in gebruik zijn door de gemeente nagenoeg energieneutraal gemaakt worden.  Voor de verduurzaming heeft het college voor de periode 2019 en 2020 een budget beschikbaar gesteld van € 6,0 mln. onrendabel krediet, aangevuld met een rendabel krediet van € 7,0 mln. (RIS 299200 en RIS303930).

Op 1 januari 2020 bestond de verduurzamingsopgave voor 2020 uit 43 panden die voor het merendeel in voorbereiding waren. Tijdens de voorbereiding bleek uiteindelijk bij 17 objecten dat de voorbereiding meer tijd kostte, waardoor de uitvoering van de werkzaamheden is uitgesteld. Uitstel van de uitvoering van werkzaamheden wordt bijvoorbeeld veroorzaakt doordat niet tijdig overeenstemming met de huurder/ gebruiker kan worden bereikt of in de voorbereiding komen onverwachte uitdagingen naar voren zoals bijvoorbeeld asbest of onvoldoende draagkracht van het dak voor PV-panelen. Daar tegenover staat dat gedurende het jaar zes panden zijn toegevoegd aan de uitvoeringslijst. Dat komt bijvoorbeeld doordat onderhoud naar voren gehaald wordt of omdat huurders de gemeente actief benaderen met een specifiek verzoek voor verduurzaming. In totaal zijn in 2020 daarmee 32 panden uitgevoerd of in uitvoering genomen.

Belangrijke mijlpalen bij de verduurzaming in 2020 waren dat alle kantoorpanden voor gemeenteambtenaren nu al voldoen aan het “label-C” minimum dat vanaf 2023 ingaat. Daarnaast zijn alle gemeentelijke stadsboerderijen van het gas af gehaald en is de aansluiting van de gemeentelijke panden aan de Zilverstraat/Kerketuinenweg op geothermie in uitvoering genomen. Tenslotte heeft de gemeente 720 PV-panelen geplaatst op diverse gemeentelijke panden.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01