Paragrafen

Vastgoed

Investeringen

In het Meerjarig Investeringsplan (MIP) zijn de gemeentelijke investeringen in het vastgoed opgenomen. Dit betreft de aankoop, nieuwbouw en renovatie van vastgoed en de vervanging van installaties. In totaal is voor een bedrag van € 30 mln. aan projecten opgeleverd en geactiveerd. In 2020 is onder andere een woonvoorziening voor dak- en thuislozen opgeleverd aan de Schenkweg, een kinderdagverblijf bij de Duinoordschool en is de parkeergarage “De Zeeheld” gerenoveerd. Verder zijn in 2020 veel investeringen in verband met de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed geactiveerd. De stand van de investeringsprojecten die nog in uitvoering zijn is € 49 mln. toegenomen tot € 188 mln. Deze post bestaat bijna volledig uit de nieuwbouw van het Onderwijs en Cultuurcomplex ”Amare” aan het Spui. De oplevering daarvan staat gepland in 2021.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01